استرالیا: افعی دو متری در کاسه توالت یک آپارتمان

یک افعی ‌٨/١ متری در کاسه توالت یک برج در شهر گرمسیری داروین در جنوب استرالیا پیدا شد.

روزنامه سرزمین جنوبی استرالیا می‌نویسد: این مار افعی که سر آن سیاه رنگ است، در دستشویی واحدی در طبقه دهم یک آپارتمان پیدا شده است.

کریس پبردی که یک مارگیر است، در مصاحبه با این روزنامه، گفت: احتمالا این افعی، یک حیوان خانگی بوده که فرار کرده است و از راه لوله‌های فاضلاب ساختمان به توالت این واحد مسکونی رسیده است.

وی می‌گوید: از دیدن این مار افعی بسیار متعجب شده است و ممکن نیست که این افعی حدودا دو متری از راهی جز دستشویی وارد این ساختمان شده باشد.

این افعی به هنگام گرفته شدن توسط مارگیر مرطوب بوده و کمی هم بو می‌داده است.