هلند: شیرجه دامداران خشمگین به استخر شیر

دامداران یک شهر سرسبز هلند در اعتراض به قیمت پایین لبنیات، استخر بزرگی را پر از شیر کرده اند و در آن شنا می کنند.

هزاران دامدار هلندی از آخرین روز آپریل 2008 در اعتراض به قیمت پایین لبنیات ، دست به اعتصاب زده و عرضه لبنیات را به بازار متوقف کرده اند.

همچنین دامداران شهر ویجدورمر هزاران لیتر شیر را به یک استخر بزرگ ریخته اند و در آن شیرجه می زنند.

در این وادی، کودکان و نوجوانان از استخر سپید بی نصیب نمانده اند و در حالی که پدران و مادرانشان لحظه ای آرام و قرار ندارند حسابی بازی می کنند. دامداران هلندی همچنان از خود سرسختی نشان می‌دهند و حاضرند پس از یک هفته اعتراض باز هم شیرها را دور بریزند اما به قیمتی که به نظرشان ناعادلانه می‌آید نفروشند.